สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา - ยินดีต้อนรับ

 


ศูนย์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของ
จังหวัดพะเยา
  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพะเยา
ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ
ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
แผนงาน / โครงการ 
OTOP พะเยา
งบประมาณ
  นารายณ์เกษียรสมุทร
  ประวัติกระทรวงอุตสาหกรรม
  ห้องสนทนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2547 - 2550

  ทำเนียบโรงงาน
http://mail.m-industry.go.th/
สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าู้เยี่ยมชมเว็บ
ตั้งแต่วันที

 

หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ยุทธศาสตร์จังหวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อหน่วยงาน
หน้าหลัก โครงสร้างการบริหาร ยุทธศาสตร์จังหวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา
กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต  ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง  บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง  งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

 

ติดต่ิอผู้ดูแลระบบที่ skk2010@hotmail.com หรือที่ phayao@m-industry.go.th ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลในเว็บไซด์โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา   ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา โทรศัพท์ 0 5448 0962 , 0 5448 1266 โทรสาร 0 5448 0961 , 0 5448 1797